+370 5 2111444 Pr–Pn 8:00–18:00 Pr–Sk 9:00–18:00

Oro vežėjų taisyklės:

Sąlygos ir taisyklės

Nesumokėjus užsakyme nustatyta tvarka nurodytų paslaugų kainos ar jos dalies, užsakymas  netenka galios. Keleivis patvirtina, kad jam yra žinoma, kad už skrydžio kainą siūlomų vietų skaičius yra ribotas ir už nurodytą kainą jų gali nelikti. Užsakymas nėra patvirtintas tol, kol negausite laiško apie patvirtinimą. Kol mokėjimas nėra gautas - bilieto kaina gali keistis, todėl rekomenduojama jį atlikti kuo greičiau. 

Keleivis privalo susipažinti su maršrutu, kurį pasirinko bei kelionei reikalingais asmens dokumentais. Keleivis patvirtina, kad jam yra žinoma ir suprantama, kad vežėjui nusprendus pakeisti išvykimo ir/ar atvykimo oro uostą, keleivis pats privalės pasirūpinti pervežimu iš vieno oro uosto į kitą.

Keleivis patvirtina, kad sudarant šį užsakymą jis yra informuotas, jog pigių skrydžių avialinijų (Ryanair, Wizzair, Easyjet, Monarch, Vueling, Norwegian) bilietai nėra jungtiniai, taip pat, persėdimo metu keleivis turi atsiimti ir perregistruoti bagažą savarankiškai. Turistas taip pat patvirtina, kad esant atšaukimams, pakeitimams ar vėlavimams ir nespėjant į sekanti skrydį kelionių pardavimo agentas, iš kurio įsigijo bilietą ir skrydžio vykdytojas (avialinijos) neprisiima atsakomybės ir neįsipareigoja padengti atsiradusių nuostolių.

Keleivis patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis sąlygomis  ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus keleivius - naudos gavėjus, kad  kelionės paslaugų užsakymas  yra vykdomas  tik pagal šiose sąlygose nurodytas taisykles  ir visi  keleiviai privalo jas vykdyti.

Keleivis, negavęs bilieto nurodytu laiku, privalo kreiptis el. paštu info@lektuvubilietai.lt likus ne vėliau kaip 20 valandų iki skrydžio. Jei kreipiamasi likus mažiau nei 20 val. iki skrydžio, agentūra neatsako už papildomai atsiradusias keleivio išlaidas.

Konkreti skrydžių bendrovė individualiai nustato taisykles: 

- Lėktuvo bilietų datos keitimui
- Vardo ar pavardės keitimui
- Bilietų grąžinimui
- Kūdikių ir vaikų keliavimui
- Bagažui
- Nestandartinių daiktų gabenimui

1. Prieš rezervuodami lėktuvo bilietą, susipažinkite su pasirinktos skrydžių bendrovės taisyklėmis ir skrydžio sąlygomis;
2. Rezervuodami lėktuvo bilietą, laikykitės rezervacinės sistemos nurodymų ir reaguokite į el. pašto pranešimus;
3. Jei manote, jog visa reikalinga informacija apie rezervacijos patvirtinimą, apmokėjimo sąlygas ar kt. nebuvo suteikta – susisiekite su Lektuvubilietai.lt komanda telefonu +370 5 2111444;
4. Įsigijus lėktuvo bilietą, oro linijų bendrovės taisyklės įsigalioja iškart.

Aviakompanijai atšaukus ar pakeitus skrydį, aptarnavimo mokestis nėra grąžinamas.

Aviakompanijai atšaukus ar pakeitus skrydį ir nepasinaudojus pinigų grąžinimo garantijos paslauga, pinigų grąžinimo garantijos paslaugos mokestis nėra grąžinamas.

Asmens duomenų tvarkymas

Lektuvubilietai.lt labai svarbi Jūsų privatumo asmens duomenų apsauga. Perskaitykite Asmens duomenų tvarkymo taisykles prieš naudodamiesi šia svetaine. Jei jūs nesutinkate su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, mūsų svetaine rekomenduojame nesinaudoti. Susisiekę su Lektuvubilietai.lt galite patikslinti pateiktus asmens duomenis. Jūsų pageidavimu, mes ištaisysime arba ištrinsime visus neišsamius, netikslius arba pasenusius ir su Jumis susijusius asmens duomenis.  
Detalią informaciją ir sąlygas apie Asmens duomenų tvarkymą svetainėje Lektuvubilietai.lt galite rasti čia: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.  

Kitos nuostatos

Lektuvubilietai.lt yra nuorodų į kitus tinklalapius. Lektuvubilietai.lt nėra atsakinga už kitų svetainių turinį ar saugumą.

Pretenzijos

Jeigu turite nusiskundimų dėl „Baltic Tours Group“, UAB, pretenziją, pasirašytą ją teikiančio asmens, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais jos pagrįstumą, pateikite el. paštu info@lektuvubilietai.lt arba registruotu laišku adresu: „Baltic Tours Group“, UAB, Vašingtono a. 1. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymą/skundą dėl mūsų skrydžių platformoje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

PAGRINDINĖS VEŽIMO SĄLYGOS

 1. Šiomis pagrindinėmis keleivių vežimo sąlygomis ir keleiviui išduotu lėktuvo bilietu patvirtinama tarp vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis.
 2. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, nustatytos Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose, skelbiamose interneto svetainėje Lektuvubilietai.lt.
 3. Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas vežėjo be atskiro įspėjimo. Keleivis anksčiau nei išvykimo dieną pagal vežėjo tvarkaraštį turi pasitikrinti išvykimo laiką. Prireikus vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.
 4. Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Vežėjo patvirtintose Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose gali būti nustatyta kitų pretenzijų pateikimo terminų ir sąlygų. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis.
 5. Keleivis į oro uostą turi atvykti tokiu laiku, kad spėtų pateikti visus skrydžio dokumentus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 40 min. iki paskelbto išvykimo laiko. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.
 6. Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį visos kelionės metu), šalių, į kurias vyksta, vizas, skiepų pasą, taip pat kitus dokumentus (jei tokie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Visi keliaujantieji į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, su savimi privalo turėti galiojantį pasą. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios LR asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje. Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to vežėjo patirtas išlaidas.
 7. Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.
 8. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights, SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo.
 9. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1 000 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Netiesioginiai nuostoliai, įskaitant neturtinę žalą, nėra atlyginami. Dėl papildomos informacijos apie kitus vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru prašom kreiptis į vežėją.
 10. Rankinis bagažas (1 vienetas vienam asmeniui), kurį leidžiama neštis su savimi į lėktuvo saloną, neturi viršyti 5 kg. Registruotasis bagažas neturi viršyti 20 kg. Jei Jūsų bagažas viršija šias normas, oro uosto registracijoje imamas papildomas viršsvorio mokestis. Smulkesnę informaciją apie vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir bagažo matmenis rasite vežėjo Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose.
 11. Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže.
 12. Rankiniame bagaže, be 11 punkte nurodytų daiktų, taip pat draudžiami vežti šie daiktai:
  - pistoletai, šaunamieji ginklai – bet kokie daiktai, kurie gali arba atrodo, kad gali, paleisti šovinį (pavyzdžiui: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų naikinimo priemonės; gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; įvairūs žaisliniai ginklai; sudedamosios šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); mažo kalibro pistoletai; elektrošoką sukeliantys ginklai „Taser“; elektrošoko įrenginiai, naudojami gyvuliams varyti; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, kurie savo forma primena šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai);
  - smailieji ginklai ir aštriabriauniai daiktai – smailūs ir aštriabriauniai daiktai, kuriuos naudojant galima sužeisti (pavyzdžiui: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai su fiksuojamąja ar išmetamąja geležte bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitos medžiagos, tačiau gana tvirti, kad būtų galima traktuoti kaip potencialius ginklus; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; amatų įrankiai, kurie gali būti naudojami kaip smailūs ar aštrūs ginklai: grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai ir kt.);
  - bukieji įrankiai – bet kokie buki daiktas, galintys sužaloti (pavyzdžiui: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; mažojo beisbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; raketlazdės; biliardo, amerikietiškojo ir angliškojo biliardo lazdos; kovos menų reikmenys);
  - sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys); sprogstamosios kapsulės; litavimo lempos; detonatoriai ir degikliai; sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai; dujos ir dujų talpyklos; granatos; fejerverkai; bet kokio pavidalo signalinės raketos; žiebtuvėlių skystis; minos ir kiti karinės paskirties sprogstamieji įtaisai; šaudyklės-pliauškynės; benzinas ir gazolinas; sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslios kopijos ar imitacijos; dūminiai užtaisai ar šoviniai; žaislinių šautuvų kapsulės; terpentinas ir dažų skiedikliai);
  - cheminės ir toksinės medžiagos, kurios gali būti panaudotos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: rūgštys, chloras ir balinamosios medžiagos; neutralizuojamosios purškiamosios dujos, pipirinės ir ašarinės, rūgštys, esančios aerozolinėje pakuotėje ir kt.
 13. Rankinio bagažo apribojimai, taikomi vežant atsargines ličio baterijas. Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui: nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų kraunamąsias baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže.
 14. Tiek rankiniame, tiek registruotajame bagaže draudžiami vežti toliau nurodyti daiktai:
  - suslėgtosios dujos (degiosios, nedegiosios ir nuodingosios), pavyzdžiui: ašarinės dujos, dujų šviestuvai, deguonis, dujų balionai, butano dujos, skirtos plaukų priežiūros priemonių flakonams ir žiebtuvėliams pildyti;
  - korozinės medžiagos, pavyzdžiui: rūgštys, šarmai, gyvsidabris, skystojo elektrolito pripildytos baterijos;
  - sprogstamosios medžiagos, pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys), signalinės raketos, fejerverkai;
  - oksiduojančiosios medžiagos, pavyzdžiui, balinančiosios medžiagos;
  - radioaktyviosios arba stipriai įmagnetintos medžiagos;
  - nuodingosios ir infekcinės medžiagos;
  - netinkamai supakuoti daiktai, jei nėra išduotas garantinis talonas;
  - daiktai, kurių gabenimas uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;
  - daiktai, kurie dėl dydžio ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;
  - aštrų kvapą skleidžiantys daiktai;
  - maisto produktai, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;
  - pavyzdžių arba rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį, siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai arba rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas.
 15. Skysčių vežimo reikalavimai:
  - skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 ml induose;
  - indai turi būti įdėti į vieną permatomą, užsegamą ir ne didesnį nei 1 l talpos plastikinį maišelį;
  - vienas maišelis – vienam keleiviui;
  - skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pastos, plaukų geliai, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kiti panašios konsistencijos produktai).
 16. Aviacijos saugumo darbuotojai į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną gali atsisakyti įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną daiktą, arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. Už tokius sprendimus neatsako nei kelionių agentūra, nei vežėjas.