+370 5 2111444 Pr–Pn 8:00–18:00 Pr–Sk 9:00–18:00

Dažniausiai užduodami klausimai

Vaikai

Reikalingi dokumentai, skrendantiems su vaikais

1. Kokie dokumentai yra reikalingi vaikui, kuris skrenda lėktuvu kartu su tėvais arba globėjais?
Jeigu tėvai arba globėjai su vaiku keliauja Šengeno zonoje, vaikui privaloma turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Būtina atkreipti dėmesį! Jūsų vaiko gimimo liudijimas neatstoja galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso.

2. Kokių dokumentų reiks vaikui, kuris skrenda tik su vienu iš tėvų ar globėjų?
Jei su vaiku Šengeno zonoje keliauja tik su vienas iš tėvų ar vienas iš globėjų, vaikui būtina turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu vaiko pavardė skiriasi nuo kartu keliaujančio vieno iš tėvų ar globėjų, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnas turės galimybę ir pareigą paprašyti pateikti vaiko gimimo liudijimą. Jį rekomenduojama skraidintis kartu su savimi papildomai prie asmens dokumento.

Būtina atkreipti dėmesį! Jūsų vaiko gimimo liudijimas neatstoja galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso.

3. Ar vaiko gimimo liudijimas patvirtina jo asmens tapatybę?
Kaip jau ir buvo minima anksčiau, vaiko gimimo liudijimas neatstoja vaiko asmens tapatybės. Būtent dėl šios priežasties keliaudamas lėktuvu vaikas (Šengeno zonoje) turi turėti galiojantį asmens dokumentą – tapatybės kortelę arba pasą.

4. Kokius dokumentus reikia turėti vaikui, kuris keliauja su lydinčiu asmeniu (be tėvų)?
Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą (keliaujant Šengeno zonoje). Taip pat privalu turėti ir raštišką sutikimą, pasirašytą vieno iš tėvų. Sutikimas privalo būti patvirtintas teisiškai. Tai gali padaryti notaras, Lietuvos konsulinės įstaigos pareigūnai arba Lietuvos diplomatinės atstovybės.

Būtina atkreipti dėmesį! Jūsų vaiko gimimo liudijimas neatstoja galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso.

5. Kokius dokumentus reikia turėti vaikui, keliaujančiam su specialiai organizuota vaikų grupe?
Būtina turėti raštą ir jo kopiją, kartu su pilnu visų vaikų ir juos lydinčių asmenų sąrašu. Toks sąrašas privalo būti patvirtintas kelionės organizatoriaus spaudu ir parašu. Taip pat kelionės organizatorius privalo turėti pastarąjį raštą ir jo kopiją, su pilnu visų asmenų sąrašu ir tėvų sutikimais (jei keliaujama ne Šengeno zonoje). Šie dokumentai privalomi turėti visos kelionės metu.

Būtina atkreipti dėmesį. Oro linijų bendrovės turi teisę bet kada paprašyti parodyti tėvų sutikimą. Būtent dėl šios priežasties rekomenduojame turėti tėvų sutikimą (vaikui keliaujant be tėvų, globėjų ar vieno iš jų) patvirtintą teisiškai – notaro.

6. Koks turi būti vaiko asmens tapatybės dokumento galiojimo laikas?
Dokumentas yra laikomas negaliojančiu, jeigu jo galiojimo laikas baigiasi kelionės metu. Vaiko asmens tapatybės dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas) turi galioti visą kelionės periodą. Prieš kelionę ypač rekomenduotina pasitikrinti galiojimo trukmę, nes vaikų asmens tapatybės dokumentai (asmens tapatybės kortelės arba pasai) galioja vos 2-4 metus (daug trumpiau nei suaugusių).

7. Kokius dokumentus reikia turėti vaikui, kuris grįžta į LR iš užsienio?
Galiojančią asmens tapatybės kortelę (galioja tik Šengeno zonoje) arba pasą, jeigu vaikas yra LR pilietis. Be abejonės, jam reikalingas ir lėktuvo bilietas. Jeigu vaikas grįžta be savo tėvų, jam nėra reikalingo jokie papildomi sutikimai/dokumentai.

8. Jeigu vaikas turi vizą, ar jis gali skristi vienas?
Ne, vaikas negali keliauti vienas. Vaikai ir kūdikiai gali skristi tik kartu su suaugusiu asmeniu, kuris yra nurodytas vaiko vizoje.